KONTAKT

Úvod KONTAKT

Rýchly kontakt:

Tel.: 0905 299 352


Email:

zmluvy@hogos.sk


Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok: 10:00 - 16:00  - po telefonickej dohode


Fakturačné údaje:

HOGOS s.r.o.,

Budovateľská 2256/46, 927 01  Šaľa

IČO: 36 555 703, DIČ: 2021307255, IČ DPH: Sk 2021307255

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel: Sro, vložka číslo: 16382/T


bankový účet  vedený vo VÚB, a.s.:

SK14 0200  0000 0017 7297 0351