O NÁS

Naša spoločnosť vznikla v roku 2003, pričom od začiatku  pôsobenia spoločnosti  sme sa venovali  sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) ako aj  výkupu nehnuteľností v hotovosti.


Takmer v polovici prípadov prevodov nehnuteľností sme riešili aj  záložné práva či už zákonné, zmluvné alebo exekučné, pričom v prípadoch  riešenia  zákonných záložných práv a zmluvných záložných práv  sme  zistili veľké legislatívne  pochybenia, ktoré dovolíme si tvrdiť by v prípade súdneho konania  spôsobili   neplatnosť dobrovoľnej dražby.