Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

(NE)DOBROVOĽNÉ DRAŽBY

Úvod (NE)DOBROVOĽNÉ DRAŽBY

Z legislatívneho hľadiska  je  dražba  verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.


Priebeh a pravidlá dobrovoľnej dražby sú upravené  v zákone  o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z.z  a zákona č. 323/1992 o notároch a notárskej  činnosti.


Neplatnosť dobrovoľnej dražby

Samotný zákon o dobrovoľných dražbách upravuje neplatnosť dražby, súd ju môže vysloviť len na základe  návrhu - žaloby o neplatnosť  dobrovoľnej dražby  a to osoby ktorá tvrdí, že porušením zákona bola dotknutá na svojich právach, pričom zákon stanovuje lehotu  3 mesiace  odo dňa udelenia príklepu.


Nezákonnosť  dobrovoľnej dražby

Ak pôvodný vlastník  nestihol podať v zákonnej prekluzívnej lehote žalobu  o neplatnosť  dobrovoľnej dražby je možné dosiahnuť súdnou cestou nezákonnosť tejto dražby.

 

Ako  Vám vieme pomôcť?

Takmer v polovici prípadov katastrálnych konaní sme riešili aj  záložné práva či už zákonné, zmluvné alebo exekučné, pričom v prípadoch  riešenia  zákonných záložných práva  vo vzťahu  vlastník   -  spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. správca ako aj    v prípadoch zmluvných záložných práv vo vzťahu dlžník, vlastník -  veriteľ  sme po právnej analýze narazili  na tak závažné legislatívne  pochybenia, že v prípade zrealizovania  dobrovoľnej dražby by mnohé z týchto dražieb boli po začatí súdneho konania pravdepodobne vyhlásené súdom za neplatné. Podľa zákona o dobrovoľných dražbách  vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľností, katastrálny odbor príslušného okresného úradu zapíše  do katastra nehnuteľností nového vlastníka, pričom zákon akúkoľvek aktívnu obranu prenecháva na vlastníka. Vzhľadom na komplikovanosť či už legislatívnu, účtovnú, administratívnu  je takmer nemožné  bez profesionálnej odbornej pomoci  skontrolovať  zákonnosť postupu pri dobrovoľnej dražbe,  t.z. pomôcť Vám vieme tak, že skontroluje zákonnosť postupu voči Vám,  nakoľko ak  postup voči Vám je nezákonný, nemôže vzniknúť  zákonne  vlastnícke právo k nehnuteľnosti vo vašom vlastníctve  v prospech ďalšej osoby,   podľa nás toto platí aj keď už nie ste zapísaný na liste vlastníctva.   Na základe našich  dlhoročných skúseností si dovolíme tvrdiť, že v priemere  skoro v polovici prípadov   dobrovoľných dražieb dochádza  k zákonným pochybeniam  či už na strane navrhovateľa alebo dražobníka, na základe ktorých je dobrovoľná dražba nezákonná. V prípadoch dobrovoľných dražieb pri výkone zákonných záložných práv kde  je navrhovateľ spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. správca  dochádza  k tak veľkým pochybeniam, že väčšina dobrovoľných dražieb je nezákonná. Podľa zákona sa tejto nezákonnosti musí dovolať vlastník,  preto  nás neváhajte kontaktovať. 


 Kedy vás mám kontaktovať?

Čím skôr nás budete kontaktovať tým lepšie pre Vás, nakoľko dobrovoľná dražba  je proces, v ktorom  musia byť vykonané  viaceré kroky voči Vám, ktoré podliehajú určitým lehotám. Najideálnejšie  je nás kontaktovať   okamžite po zaslaní oznámenia o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou, vieme  Vám však pomôcť aj keď už dražba prebehla a nie ste na liste vlastníctva zapísaný ako vlastník.

 

 

Ako to funguje?

Každý prípad je individuálny, preferujeme osobný kontakt, po ktorom  sa realizuje  administratívna a finančná analýza prípadu, následná právna analýza  partnerskou advokátskou kanceláriou, pričom do  štádia  po právnu analýzu sú všetky služby  voči Vám bezplatné. Spolupracujeme dlhodobo viac ako 15 rokov s advokátskymi kanceláriami špecializujúcimi sa na  túto oblasť a preto Vám vieme ponúknuť  naše vyjednané podmienky. Po prevzatí prípadu sa aktívne podieľame na riešení prípadu a to  zabezpečením  listinných, účtovných, administratívnych ako aj personálnych dôkazov.